Contributie

Het bedrag van de contributie is afhankelijk van je leeftijd. Hiervoor telt je leeftijd op 1 januari midden in het verenigingsjaar (een verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus). De basiscontributie voor het seizoen 2019-2020 is als volgt (onder voorbehoud van een contributieverhoging per 1 januari 2020):

Mini (tot 13 jaar)EUR 16,25 per maandEUR 195,00 per jaar
Junior (13 t/m 19 jaar)EUR 18,75 per maandEUR 225,00 per jaar
Senior (vanaf 20 jaar)EUR 21,25 per maand EUR 255,00 per jaar
Recreant EUR 13,75 per maand EUR 165,00 per jaar

De basiscontributie is gebaseerd op één keer trainen in de week (1,5 uur). Omdat elk team, behalve de recreanten, in principe twee keer per week traint, wordt er in de maanden september t/m mei elke maand € 10,50 extra contributie ingehouden i.v.m. extra zaalhuur (voor ieder half uur per week langer dan de reguliere trainingstijd is € 3,50 per maand extra contributie verschuldigd).

De contributie wordt in twaalf maandelijkse termijnen afgeschreven (dus ook in de maanden dat er geen training is) door middel van automatische machtiging. Zowel inschrijving als uitschrijving van nieuwe leden kan alleen schriftelijk bij de secretaris door middel van een ondertekend in/uitschrijfformulier. Deze formulieren vind je op de website bij ‘formulieren en andere informatie‘. S.v.p. zelf uitprinten, ondertekenen en inleveren bij het secretariaat.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen met een Uitschrijfformulier, per 1 januari en 1 juni van enig jaar waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet dus uiterlijk op 1 december of 1 mei van enig jaar binnen zijn bij de secretaris. Vergeet niet het uitschrijfformulier in te leveren bij het Secretariaat!