Contributie

Home > Contributie

(een verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus). De basiscontributie voor het seizoen 2019-2020 is als volgt (onder voorbehoud van een contributieverhoging per 1 januari 2020):

Mini (tot 13 jaar)

EUR 16,25 per maand

EUR 195,00 per jaar

Junior (13 t/m 19 jaar)

EUR 18,75 per maand

EUR 225,00 per jaar

Senior (vanaf 20 jaar)

EUR 21,25 per maand

EUR 255,00 per jaar

Recreant

EUR 13,75 per maand

EUR 165,00 per jaar

De basiscontributie is gebaseerd op één keer trainen in de week (1,5 uur). Omdat elk team, behalve de recreanten, in principe twee keer per week traint, wordt er in de maanden september t/m mei elke maand € 10,50 extra contributie ingehouden i.v.m. extra zaalhuur (voor ieder half uur per week langer dan de reguliere trainingstijd is € 3,50 per maand extra contributie verschuldigd).

De contributie wordt in twaalf maandelijkse termijnen afgeschreven (dus ook in de maanden dat er geen training is) door middel van automatische machtiging. Zowel inschrijving als uitschrijving van nieuwe leden kan alleen schriftelijk bij de secretaris door middel van een ondertekend in/uitschrijfformulier. Deze formulieren vind je op de website bij ‘formulieren en andere informatie‘. S.v.p. zelf uitprinten, ondertekenen en inleveren bij het secretariaat.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen met een Uitschrijfformulier, per 1 januari en 1 juni van enig jaar waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet dus uiterlijk op 1 december of 1 mei van enig jaar binnen zijn bij de secretaris. Vergeet niet het uitschrijfformulier in te leveren bij het Secretariaat!

Lijkt het je wat om te spelen bij BCE'78?

Contact

Willem de Zwijgerlaan 10

6713NT Ede

secretariaat@bce78.nl

06-51553577

© 2020 BCE'78. Alle rechten voorbehouden. Gerealiseerd door NIKU Solutions