Competitie

De competitiespelende leden hebben de volgende verplichtingen:

  • Ouders zorgen een aantal maal per jaar voor het vervoer van het team. Aan het begin van het jaar wordt hiervoor per team een rooster gemaakt.
  • Leden moeten wedstrijden fluiten en tafelen bij wedstrijden. Ook hiervoor worden roosters gemaakt.
  • Jeugdleden vanaf 12 jaar leren tafelen.
  • Oudere jeugdleden leren fluiten. Zij volgen hiervoor een scheidsrechter BS2-cursus van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).

Wedstrijdkleding is alleen te bestellen via een machtigingskaart/bestelformulier. Dit formulier kun je vinden bij ‘over BCE’78’ onder ‘formulieren en algemene informatie‘. S.v.p. zelf uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij het secretariaat .